Välja fokus


Att fokusera är att ställa in blickpunkten, att inrikta intresset på.
Ögat väljer, ögat väljer bort.
Så tar jag ett fotografi och när jag sedan ser på det ser jag helt andra, nya saker.
Bakgrunden träder fram.
Det som för ögat var tydligt kommer i skymundan.
Helt plötsligt inser jag att man ser med mer än ögonen, man ser med sin erfarenhet.
Betraktaren kommer alltid att se sin bild, inte nödvändigtvis det jag ser.
Betraktaren har sin egen tolkning.
Det är svårt att fotografera. Och ju mer jag lär mig desto svårare blir det.

image160RSS 2.0